ԱԶԱՏԵԼ

ԱԶԱՏԵԼ
եցի 1. Освобождать, освободить. Երկիրն ազատել թշնամուց освободить страну от врагов. Գերիներին ազատել освободить пленных. Հարկերից ազատել освободить от налогов. 2. Избавлять, избавить, спасать, спасти. Հոգսերից ազատել избавить от забот. 3. Отпускать, отпустить, освобождать, освободить. Դասերից ազատել отпустить с уроков. 4. Увольнять, уволить. Աշխատանքից ազատել уводить с работы. 5. Освобождать, освободить, очищать, очистить, опорожнять, опорожнить Սենյակն ազատել освободить комнату. 6. (խսկց.) помогать при родах. ◊ Գլուխն ազատել, Օձիքն ազատել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ:
* * *
[V]
освободить
освобождать
избавить
избавлять
отделать
отделывать
уволить
увольнять
рожать
уродить

Armenian-Russian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱԶԱՏԵԼ" в других словарях:

 • ԳՐԱԴԱՐՁ — (ի.) NBH 1 0583 Chronological Sequence: 13c գ. Դարձուած տառից ʼի լրանալ տողի գրութեան. զոր օրինակ ազատել եւ ոչ ազատել. եւ այլն. *Աստի ուսցիս եւ զարուեստս գրադարձին ʼի յարհեստ գրչութեան. Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԱՏ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἑλεύθερος , liber, εὑγενής , nobilis, generosus. Նոյն եւ պրսկ. տճկ. ազատ, էզատ, ազատէ Անկախ զայլմէ, որպէս որ չէ ընդ այլով իբրեւ ծառայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԱՏԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ն. ἑλευθερόω , libero Ազատ առնել. ապրեցուցանել, զերծուցանել ʼի ծառայութենէ, ʼի գերութենէ, եւ յամենայն նեղութեանց. խէլաս էտմէք, գուրթարմագ *Ազատեա՛ զայնոսիկ՝ որ կան ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԱՏԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0006 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ն. Ազատ կացուցանել. ազատել. էզատ էտմէք, ազատլամագ *Եթէ որդին զձեզ ազատեցուսցէ, ճշմարիտ ազատք լինիջիք. Յհ. ՟Ը. 36: *Ազատութեամբն՝ որով Քրիստոս զմեզ ազատեցոյց. Գաղ. ՟Դ. 31:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՓՐԿԱՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0254 Chronological Sequence: 10c ա. Զոր չէ մարթ փրկանաւորել, կամ փրկանօք ազատել. եւ Անզերծանելի. *Իբրեւ զվնասակար անփրկանաւոր: Անփրկանաւոր կորուստ: Իբր անփրկանաւոր ըմբռնեցելոյ. Նար. ՟Ե. Նար. լ. Նար. ՟Հ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՊՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի, եցո՛.) NBH 1 0279 Chronological Sequence: 5c ն. σώζω, διασώζω, ῤύομαι եւն. salvo, servo, conservo, sospito Տալ ապրիլ. ազատել. զերծուցանել: կենդանի պահել. կեցուցանել. պահպանել. ապրեցնել, խալըսել, պահել. ... *Ապրեցոյց զիսրայէլ ʼի ձեռաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՁԱԿԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0365 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. λύω, ἁπολύω solvo, absolvo որ եւ ԱՐՁԱԿՈՒՄ, կի. Արձակ առնել կամ թողուլ. լուծանել զկապեալն, կամ զկապանս. ʼի բաց քակել. ազատել. ներել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 517 Chronological Sequence: 5c, 8c գ. τυραννίς, δυναστεία, βία vis, violentia, asperitas Բուռն առնելն. բռնանալն. բռնաւորութիւն. հարստահարութիւն. բռնաբարութիւն ազատութեան. հարկ. ... *Առ վշտի բռնութեան ծառայէին մարդիկ: Հանից զձեզ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0575 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c գ. πράξις, πράγμα, ἕργον ous, operatio, officium, negotium Առնելութիւն գործոյ, եւ գործ առնելի. յանձնառութիւն, եւ աշխատասիրութիւն. պաշտօն. ծառայութիւն. արարք. իրք. գործք. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0651 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ա.գ. γενητός factus, creatura Եղեալ կամ գոյացեալ ի ժամանակի. արարած. ստեղծուած. եւ Արարածական. ստեղծած, ոչնչէ եղած. ... *Եղականիս բնութեան գտցի արարիչ: Ի վերայ եղականացս՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԵՐԾՈՒՑԱՆԵՄ — (ծուցի, ծո՛.) NBH 1 0733 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c ն. ԶԵՐԾՈՒՑԱՆԵՄ σώζω salvo, servo եւն. որ եւ Զերծանել, իբր Ազատել. ճողոպրել. ապրեցուցանել. պահել. խալըսել. ... *Զերծոյց զքեզ ʼի բերանոյ թշնամւոյ. Յոբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»